תנאי שימוש –
mySupermarket Israel (MSI) Ltd .

נכון ל- 14.7.15

1. תנאי השימוש

1.1. הינך קורא מסמך משפטי אשר מהווה את ההסכם שבינך, הלקוח (שאותו נכנה בכינויים "אתה", "שלך" או "הלקוח", במסגרת מסמך זה) לבינינו. אנו חברת mySupermarket Israel (MSI) Ltd., אשר משרדיה הרשומים מצויים בכתובת יודפת 2 לוד 71291 (נכנה את עצמנו בכינוי "mySupermarket", "אנחנו", "לנו" או "שלנו" במסגרת מסמך זה).

1.2. אנא קרא הסכם זה בזהירות. על ידי כניסתך או שימושך באתר זה או באפליקציה או באמצעות שימושך בכל כלי או שירות אשר יועמדו לרשותך דרכו, לרבות באמצעות האפליקציה, הינך מסכים לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן (ואשר יכונו כולם "ההסכם"). הסכם זה נערך בינינו לבינך.

1.3. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 13.3.2012 (גרסה 1).

2. הגדרות

2.1. בהסכם זה, אלא אם כן מתחייבת מן ההקשר פרשנות אחרת:

2.1.1. "אתר" משמעו אתר האינטרנט בכתובת mySupermarket.co.il. "אפליקציה"- משמעה אפליקציה לטלפונים ומכשירים ניידים אשר שמה mySupermarket

2.1.2. "בודק בריאותי" משמעו כל שירות שאנו עשויים להציע, המשווה את המידע הבריאותי הספציפי של מוצרים שונים או ממליץ על כל מוצר בהתבסס על המידע הבריאותי הספציפי שלו

2.1.3. "מדיניות תצוגה בריאותית" משמעה הכללים בהם נשתמש על מנת להציג מידע באתר/באפליקציה או כחלק מן השירות בנוגע למידע בריאותי/תזונתי ספציפי. ניתן לצפות בכללים העיקריים כאן ויש לקרוא אותם יחדיו עם כל דפי העזרה המופיעים במסגרת או המתייחסים לבודק הבריאותי.

2.1.4. "מידע בריאותי ספציפי" משמעו מידע בנוגע לרכיבים (לרבות בנוגע לשומנים, שומנים רווים, סוכרים, מלחים וקלוריות) ו/או מידע בנוגע לתזונה ואלרגיות (לרבות בנוגע ל"מנות"), שכל אחד מהם יוצג בהתאם למדיניות התצוגה הבריאותית שלנו.

2.1.5. "מרכול" משמעו כל מרכול, חנות או רשת שיווק (ו/או ספק אחר של מוצרים ו/או שירותים אשר יבחרו על ידי mySupermarket מעת לעת) אשר רשום באתר/באפליקציה (לרבות כל סוחר אשר עשוי להציע מוצרים ו/או שירותים בתחומים ייחודיים כגון יינות או מוצרי יופי וטיפוח).

2.1.6. "סל" משמעו סל של מוצרים או שירותים באתר/באפליקציה אשר מורכב בהתאם לבחירתך או באופן אחר המצוין במסגרת הסכם זה.

2.1.7. "פריטים ממומנים" כפי שיוגדרו בסעיף 15.6.

2.1.8. "שירות" משמעו כל או כל אחד מן השירותים אשר מספקת mySupermarket באמצעות האתר (או באמצעות תקשורת אלקטרונית מסוג אחר מטעמה של mySupermarket לרבות האפליקציה), לרבות שירות התוכן הבריאותי, הבודק הבריאותי, שירות הדירוגים והביקורת ושירות המרכול.

2.1.9. "שירות דירוגים וביקורת" משמעו השירות שאנו מספקים באתר/באפליקציה אשר עשוי לאפשר לך לדרג או לפרסם ביקורות או הערות אחרות הנוגעות לכל אחד מן המוצרים או השירותים המוצגים במסגרת האתר או האפליקציה או בשירות.

2.1.10. "שירות תוכן בריאותי" משמעו כל או כל אחד מן השירותים שמספקת mySupermarket באמצעות האתר (או באמצעות תקשורת אלקטרונית מסוג אחר מטעמה של mySupermarket לרבות האפליקציה) אשר בו:

2.1.10.1. תהיה לך גישה לתוכן בריאותי (בין אם באמצעות מאמרים, הערות, עלוני מידע מקוונים, בלוגים או באופן אחר);

2.1.10.2. תשתמש בכל אחד משירותי התקשורת (כגון ב-RSS או בפרסום הערות וכדומה) הקשורים לתוכן בריאותי או למשלוח של תוכן בריאותי; ו-

2.1.10.3. קיים מתן מידע בנוגע לעניין כלשהו מבין עניינים אלו.

2.1.11. "שירות מרכול" משמעו כל או כל אחד מן השירותים שמספקת mySupermarket באמצעות האתר (או באמצעות תקשורת אלקטרונית מסוג אחר מטעמה של mySupermarket לרבות האפליקציה) אשר דרכם:

2.1.11.1. יהיה באפשרותך להשיג מידע אודות המרכולים ואודות המוצרים והשירותים שאותם הם מציעים (או אודות הקטגוריות או התת-קבוצות של מוצרים או אודות השירותים מסוימים אשר אותם הם מציעים);

2.1.11.2. במידה ותירשם אצלנו לצורך קבלת השירות ותעמוד בכל דרישות הרישום האחרות המצוינות בהסכם זה, ייתכן ותקבל סיוע להתקשר בעסקאות עם המרכולים לשם אספקה של מוצרים ו/או שירותים אלו (או של קטגוריות או תת-קבוצות מסוימות שלהם); ו-

2.1.11.3. יסופק מידע בנוגע לעניין כלשהו מבין עניינים אלו.

2.1.12. "תוכן בריאותי" משמעו מידע כללי בנושאי בריאות, דיאטה, תזונה ונושאים קשורים.

2.1.13. "תוכנה" משמעה כל תוכנה מוגנת בזכויות אשר בה אנו משתמשים על מנת לאפשר שימוש בשירות.

2.1.14. "תוית האריזה" משמעה המידע המופיע על האריזה הקמעונאית של כל מוצר או שירות.

2.1.15. "רמזור ערכים תזונתיים"- (UK - FSA traffic light ) משמעו פירוט הערכים התזונתיים של מוצרים באתר/באפליקציה ודירוגם בהתאם לנוסחה של משרד הבריאות בבריטניה על ידי חלוקה לרמות מומלצות וסימונם בסממן דמוי רמזור, והכל בהתאם לכללים המופיעים באתר של משרד הבריאות בבריטניה: http://www.nhs.uk/livewell/goodfood/pages/food-labelling.aspx

2.2. אנו שומרים את הזכות לבצע תיקונים בתנאי שימוש אלו בכל עת. כל התיקונים שיוכנסו בתנאי שימוש אלו יפורסמו באופן מקוון. באפשרותך לסיים הסכם זה באמצעות הודעה בכתב שתישלח עבורנו (באמצעות דואר או על ידי משלוח הודעת דוא"ל לכתובת support@mySupermarket.co.il) במידה ואינך מעוניין להתחייב במסגרת תנאי שימוש חדשים אלו כאמור. עם זאת, שימוש נמשך בשירות או באתר או באפליקציה ייחשב כאילו הינו מהווה קבלה של תנאי השימוש החדשים.

3. מתן השירות, האתר והאפליקציה באופן כללי

3.1. תחולתם של תנאי השימוש: תנאי השימוש המפורטים בהסכם זה יחולו הן על השימוש בשירות הן על השימוש באפליקציה והן על השימוש באתר.

3.2. גיל: על מנת להשתמש באתר ו/או בשירות ו/או באפליקציה (עם רישום או בלעדיו) יהיה עליך להיות בן 18 שנים או יותר, או לקבל את רשות ההורים או האפוטרופוס לשימוש.

3.3. מקום: האתר, האפליקציה והשירות מכוונים באופן בלעדי לאלו אשר נכנסים לאתר/לאפליקציה מישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירות (או מוצרים או שירותים המוזכרים כאן או תוכן בריאותי באתר או באפליקציה או בתקשורת אלקטרונית אחרת כלשהי) זמינים או מתאימים לשימוש בכל אופן מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר/לאפליקציה (או להשתמש בשירות) מאתרים/אפליקציות שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.

3.4. היקף: האתר, האפליקציה והשירות מיועדים לשימושך הלא-מסחרי והאישי בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרות עסקיות. במידה ותהיה מעוניין להשתמש במידע מהאתר או מהאפליקציה או מהשירותים לצורך מטרות מסחריות, אנא צור קשר עם mySupermarket באמצעות הדואר או באמצעות הודעת דוא"ל שתישלח לכתובת enquiries@mySupermarket.co.il ואנו נשמח לנדון עמך בנוגע לכך. לשם הסר כל ספק, כריית מידע (Scraping) מן האתר/האפליקציה שלנו הינה אסורה.

3.5. חלוקת משנה: במידה והשירות (או כל היבט שלו) יעבור חלוקה משנית בכל דרך שהיא, הסכם זה יחול ללא קשר לכך לגבי כל המרכולים וכל השירותים, ללא חשיבות בין אם אלו מוצגים כנפרדים מבחינה פונקציונלית ו/או כשירותים עצמאיים ובין אם לאו.

3.6. מניעת שימוש: אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע ממך את השימוש באתר, באפליקציה ובשירות (או בכל חלק מהם).

3.7. ציוד: השירות והשימוש באתר ובאפליקציה לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לאפליקציה או לשירות. על מנת להשתמש באתר או באפליקציה או בשירות, יידרשו ממך חיבור לאינטרנט וחיבורי טלקומוניקציה מתאימים. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

3.8. רישום: רישום לשירות יעניק לך גישה ליותר שימושים הנכללים במסגרת האתר, האפליקציה והשירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לרישום חדש או לבטל רישום בכל עת.

כללים בנוגע לשימוש בשירות, באפליקציה ובאתר

3.9. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר, לאחר שייוודע לנו אודותיהם. יחד עם זאת, אנו לא ערבים לכך כי השירות ו/או האתר ו/או האפליקציה יהיו חפים מליקויים ואנו לא נקבל על עצמנו כל אחריות לטעויות או השמטות כלשהן. במידה ויהיה ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת support@mysupermarket.co.il

3.10. אנו איננו מתחייבים לכך שהשימוש שתעשה בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה יתנהל ללא הפרעה ואיננו מתחייבים כי מידע (או הודעות) כלשהן שיועברו באמצעות השירות ו/או האתר ו/או האפליקציה יועבר בצורה מדויקת, אמינה, בעיתוי המתאים או בכלל.

3.11. אנו איננו מעניקים כל ערבות לכך שהשירות ו/או האתר ו/או האפליקציה יהיו חפים מווירוסים או מכל דבר אחר אשר עלולה להיות לו השפעה פוגענית על טכנולוגיה כלשהי.

3.12. כמו כן, למרות שננסה לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות, לאפליקציה ולאתר, ייתכן והגישה לשירות, לאפליקציה ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת.

3.13. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר/באפליקציה או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת. ייתכן והגישה שתהיה לך לאתר ו/או לשירות ו/או לאפליקציה תוגבל לעיתים על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. אנו ננסה להשיב על כנה את הנגישות כאמור בהקדם הסביר האפשרי.

3.14. אנו מסירים מעצמנו כל אחריות באשר לתוכן או לשירותים של כל אתר ו/או אפליקציה ו/או שירות אחרים אשר אליהם או מהם יש קישור לאתר ו/או לשירות ו/או לאפליקציה (לרבות, ללא הגבלה, אתרי רשתות חברתיות כגון פייסבוק). אנא שים לב כי השימוש בשימושיות של אתרי רשתות חברתיות, המקשרים לאתר ולאפליקציה או מקושרים ממנו, עשוי לכלול משלוח של מידע (לרבות הודעות דוא"ל) מחשבונך אל אתרים/אפליקציות אלו שלא דרך האתר ו/או האפליקציה. הדבר יהא על אחריותך.

3.15. אנו מסירים מעצמנו כל אחריות לשימושיות אשר תהיה תלויה בדפדפן או בתוכנה מטעם צד שלישי אחרת שברשותך, לשם הפעלתה (לרבות הזנות מ-RSS).

3.16. אנו עשויים להסיר בכל עת כל פרט מידע (לרבות כל פרט מידע מן התוכן הבריאותית או מן המידע הבריאותי הספציפי), או כל מרכול (או כל מוצר או שירות של המרכול), מן השירות.

3.17. אנו שומרים את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתנו הסביר עלול להביא להפרתם של סעיפים 3,4,5,6,8 או 9.

3.18. אנו מסירים מעצמנו כל אחריות באשר לתוכן המתפרסם ברמזור ערכים תזונתיים. אין בפרסום מידע זה או בכל חלק ממנו משום המלצה ו/או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת. הנתונים מפורסמים כפי שמופיעים באתר משרד הבריאות בבריטניה, ואיננו ערבים לכך שמידע זה הינו מדויק או אמיתי.


3.19 אנו מציגים ועורכים השוואת באתר בין מחיריהם של מוצרים שונים הנמכרים על ידי רשתות שיווק שונות, כפי שהתקבלו מרשתות השיווק ו/או ממפרסמים שונים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט (להלן: "הצגת מחירים"), כאשר בעת סיום בחירה במוצר כלשהו, תועבר לרכישה ישירות באתר האינטרנט של רשת השיווק אשר הציעה את סל המוצרים הנבחר או לאתר מטעמה. ביצוע הרכישה יבוצע ישירות באתר האינטרנט של רשת השיווק בה בחרת, ולפי תנאי השימוש במסגרתה, ואנחנו לא נהיה צד, ישיר או עקיף, לעסקת הרכישה כאמור.


3.20 השימוש בשירות הצגת המחירים הינו באחריות הגולש בלבד.


3.21 אנו לא מתחייבים לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי רשת השיווק וייתכנו מוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים בשירות הצגת המחירים הינם המחירים אשר נמסרו והתעדכנו על ידי רשתות השיווק, ובהתאם לקבצים המעברים על ידיהם, ולנו אין כל אחריות ישירה או עקיפה למחירים אלו ולכל שימוש שייעשה בהם.


3.22 אנו איננו אחראים לפערים, אי דיוקים ו/או טעויות אשר בין המחירים המופיעים בהצגת המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי רשת השיווק, ולא נחויב בכל נזק ו/או חסרון כיס שייגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה מהסמכות על המחירים המוצגים.


3.24 הצגת המחירים באתר מפורסמת בהסתמך על נתונים הנאספים ומתעדכנים על ידי רשתות השיווק בלבד. מידע ונתונים אלו הם באחריותם הבלעדית של רשתות השיווק, ואנו איננו אחראים לתוכנם, נכונותם, רמת עדכונם ומהימנותם.


3.25 בהתאם לתקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"א- 2014 (לעיל ולהלן: "חוק המזון"), יהיו רשתות השיווק, חייבות בשקיפות ועדכון מחירי מוצריהם באתרי האינטרנט וכן בעדכון שמות הסניפים, מיקומם ושעות הפעילות. אנו עובדים עם רשתות השיווק בשיתוף פעולה מלא, על מנת לאפשר שקיפות ועדכון מירביים באתר, אולם כפופים לקבצי העדכון המתקבלים מהם. על כן, אין אנו אחראים, בשום צורה ו/או מובן ו/או פרשנות, על פערים בעדכון המחירים הנדרש ו/או השקיפות הנדרשת, בכל הקשור למידע ו/או קבצי עדכון המתקבלים מרשתות השיווק השונות, ואלו באחריותם המלאה והבלעדית.


הפרתם של הכללים

3.19. במידה ותשתמש (או שאדם אחר ישתמש, ברשותך) באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות באופן שיפר את האמור בהסכם זה, אנו עשויים להשעות את השימוש שלך בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה (בכולו או בחלק ממנו).

3.20. במידה ונבחר להשעות את שימושך בשירות או באתר או באפליקציה, נהיה עשויים לסרב להשיב על כנו את שימושך בשירות או באתר או באפליקציה עד לקבלת ערבויות ממך, בצורה אותה נראה כנאותה, כי לא תהיינה הפרות נוספות של התנאים המפורטים בהסכם זה.

3.21. במידה ותפר (או שאדם אחר יפר, לנוכח עצימת עיניים מטעמך) כל אחד מן הכללים המנויים בסעיפים 3,4,5,8 או 9, ייתכן פיחות באיכותו ובדיוקו של מידע המתייחס למוצרים, שירותים, מחירים ו/או למידע אחר שיושג באמצעות השירות (ו/או האתר ו/או האפליקציה), אשר בגינו לא ניחשב כאחראים.

זכויותיך לפי חוק

3.22. כצרכן, שום תנאי מתנאי הסכם זה לא ישפיע על זכויותיך הבלתי-ניתנות לסיוג לפי חוק.

4. שירות התוכן הבריאותי

4.1. האתר ו/או האפליקציה עשויים להכיל תוכן בריאותי. ייתכן והתוכן הבריאותי יעודכן, יעבור שינויים או יוסר, מעת לעת, בכל עת, מבלי שתימסר לך הודעה על כך.

4.2. התוכן הבריאותי מוצג לצורך מטרות מידע ודיון בלבד. באופן ספציפי, וללא הגבלה:

4.2.1. תוכן בריאותי לא נועד בשום דרך להחליף טיפול או עצה רפואיים, בריאותיים או תזונתיים מקצועיים הניתנים על ידי בעל מקצוע מוסמך;

4.2.2. תוכן בריאותי לא יוכל לשמש, ולא ראוי כי ישמש, כבסיס לאבחנה, לבחירה בטיפול או לבחירה בתוכנית טיפולית בריאותית, תזונתית או דיאטטית;

4.2.3. התוכן הבריאותי אינו ממצה ובלתי אפשרי כי ישקף תמיד את מצב המחקר העדכני ביותר בכל ענפי הרפואה, הבריאות והתזונה; ו-

4.2.4. כוונתנו היא כי התוכן הבריאותי יציג את האספקטים הנפוצים ביותר בסוגיות בריאותיות, תזונתיות ודיאטטיות אשר סביר להניח כי יהיה בהם עניין לכלל. התוכן הבריאותי עשוי שלא לכלול תופעות נפוצות ומשמעותיות מסוימות, וזאת משיקולי עריכה.

4.3. אנו ממליצים בחום לכל אדם הסובל מבעיות בריאותיות להיוועץ ברופא, אשר יהיה בעל כישורים לאבחן ולפרש תסמינים ואשר יהיה בעל יכולת לספק אבחנה ראויה בהתבסס על ידע והבנה של כלל האספקטים של המצב הרפואי וההיסטוריה הרפואית.

4.4. חלק גדול מן המידע המוכל בתוכן הבריאותי מסופק לנו על ידי צדדים שלישיים ואנו איננו במעמד לוודא מידע זה. אנו לא נהיה ערבים לאמיתות או לדיוק של כל פרט מתוך מידע זה כאמור.

4.5. למרות שמידע מסוים מתוך המידע המרכיב את התוכן הבריאותי מסופק על ידנו (ולא על ידי צדדים שלישיים), אנו איננו רופאים ואיננו לוקחים כל אחריות באשר למידע זה, אותו אנו מספקים בתום לב. אנו איננו ערבים לכך שמידע זה הינו מדויק או אמיתי.

4.6. אנו איננו מבצעים ניסויים קליניים עצמאיים או ניסויים אחרים מכל סוג שהוא.

4.7. כל הערות שתשלח בנוגע לתוכן הבריאותי יתווכו דרכנו, ואנו לא מתחייבים לפרסם כל הערה כזו כאמור. אנא ראה בסעיף 10 בנוגע לבעלות על הערות אלו. כמו כן, אנא ראה בסעיף 3.17 ובסעיף 6 בנוגע לזכויותינו לבצע פעולות בנוגע להערות אלו.

5. שירות המרכול

מידע בסיסי בנוגע לשירות המרכול

5.1. שירות המרכול (עם רישום לשירות או בלעדיו) יינתן לך רק לשם המטרות הבאות:

5.1.1. לשלוח לך מידע בנוגע למרכולים ולמוצרים ושירותים אותם ניתן להשיג באותם מרכולים (לרבות מבצעים המוצעים באותם מרכולים מעת לעת אך לא בהכרח כל המבצעים או השירותים); ו-

5.1.2. לאפשר לערוך סוגים שונים של השוואות בין מרכולים ומוצרים ושירותים אשר יסופקו במרכולים אלו (לרבות לאפשר לך להשיג אומדנים ממרכולים בנוגע לתכולת הסל).

5.2. במידה ותירשם אצלנו לשירות, אזי שירות המרכול יסייע לך לבצע עסקאות ולהתקשר עם המרכולים (במידה ונרשמת גם למרכול הרלבנטי). עם זאת, אנו איננו ולא נהיה צד לכל עסקה שתתבצע עם המרכולים. כמו כן, כל העסקאות וההתקשרויות עם המרכול יהיו כפופות לתנאי השימוש של אותו מרכול, ויהיה עליך לוודא כי הינך מסכים (שאז יהיה עליך גם לציית) לתנאי השימוש של אותו המרכול טרם התקשרותך בכל עסקה או התקשרות עם אותם מרכולים. ובפרט (אך זו לא תחשב כרשימה ממצה):

5.2.1. לא תהא לנו בשום מקרה אחריות כלשהי בגין כל התקשרות או עסקה;

5.2.2. לא תהא לנו בשום מקרה אחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של המרכולים או של כל יישות אחרת הקשורה עם המרכולים לרבות כל גוף מקושר למרכולים (חוץ מאיתנו);

5.2.3. לא נהיה אחראים לכל אובדן, עלות או נזק שייגרמו על ידי כל אדם, אשר ייגרמו בשל או בקשר להתקשרות או לעסקה או לניסיון להתקשר בהתקשרות או בעסקה (לרבות, אך ללא הגבלה, לאי יכולת לספק או להעביר מוצר או שירות כלשהם);

5.2.4. לא נהיה אחראים להתאים את השירות ו/או האתר ו/או האפליקציה כך שייעמדו בתנאי השימוש של מרכול כלשהו; במידה ותשתמש בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה, תהיה חייב להשתמש באותם החלקים של השירות ו/או של האתר ו/או של האפליקציה כך שתובטח עמידה בתנאי השימוש של המרכול. לא נהיה אחראים להבטיח כי השימושיות של השירות ו/או של האתר ו/או של האפליקציה תעמוד בקנה אחד עם תנאי השימוש של המרכול; ו-

5.2.5. לא תהא לנו בשום מקרה אחריות כלשהי בגין שובר, או בשל הסתמכות שלך או שימוש שלך (או של כל אדם באשר הוא) בשובר (כפי שזה מוגדר להלן).

5.3. במידה ותירשם לכל אתר/אפליקציה של צד שלישי דרך האתר ו/או האפליקציה שלנו (לדוגמא, אתר/אפליקציה של מרכול) – בנוגע לכך ראה בסעיף 9.12 – או אם תשתמש או תיכנס בכל דרך אחרת לאתר/אפליקציה של צד שלישי דרך האתר ו/או האפליקציה שלנו (לדוגמא אתר/אפליקציה של מרכול), ותספק לנו, או דרך האתר ו/או דרך האפליקציה, כל שם משתמש או סיסמה כלשהם, אשר בהם אתה עושה שימוש באופן ספציפי לצורך אתרים/אפליקציות של צד שלישי כאמור, אזי לא נעשה כל שימוש בשם משתמש או בסיסמה אלו כאמור, למעט:

5.3.1. לשם רישום והתחברות בכניסה שלך לאתר/האפליקציה של הצד השלישי כאמור;

5.3.2. לייבא מידע רלבנטי אל האתר/האפליקציה שלנו מהאתר/אפליקציה של הצד השלישי; ו-

5.3.3. לספק לאתר/לאפליקציה של הצד השלישי את ההזמנות שלך ומידע אחר כפי שיתבקש על ידך.

לדוגמא, אנו עשויים להשתמש בפרטי ההתחברות שלך לאותו אתר/אפליקציה של צד שלישי על מנת לייבא חזרה את רשימת "המועדפים" שלך מאותו אתר/אפליקציה של צד שלישי אל תוך האתר ו/או האפליקציה שלנו; ו/או אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי ההתחברות שלך על מנת לספק לאתר/לאפליקציה של הצד השלישי מידע לרישום של משלוח ובנוגע לסלים שהרכבת; ו/או במידה וטופס הרישום של אתר/אפליקציה של צד שלישי יבקש מידע אישי נוסף אשר לא סיפקת לנו באופן אחר, אנו לא נעשה שימוש במידע אישי שכזה כאמור, למעט שימוש העומד בתנאי מדיניות הפרטיות שלנו. לשם פרטים נוספים בנוגע לכך, אנא ראה כאן את מדיניות הפרטיות שלנו.

5.4. אינך רשאי להשתמש בשירות המרכול (או באתר/באפליקציה) לשם משלוח של יותר מ-7 סלים בכל תקופה בת 7 ימים.

חלוקה-משנית של שירות המרכול

5.5. אנו עשויים לבצע חלוקת-משנה של שירות המרכול, כך ש:

5.5.1. ייעשה שימוש בסוגים שונים של סלים לצורך רכיבים שונים של שירות המרכול; ו/או

5.5.2. יהיה חלוקות משנה שונות של שירות המרכול לקווי מוצרים או שירותים שונים, וייתכן כי לכל חלוקת משנה תהיה יכולות ומאפיינים שונים.

השוואות, מידע ונתונים בהם נעשה שימוש במסגרת שירות המרכול

5.6. רבים מן השימושים של שירות המרכול ושל האתר והאפליקציה נועדו לשם עריכת השוואות בין מרכולים שונים ו/או בתוך אותו המרכול. למעשה, הדבר מתבצע במגוון של דרכים שונות בשירות המרכול ובמקומות שונים באתר ובאפליקציה. כאשר אנו משווים מוצרים ושירותים (בין אם הדבר מתבצע בין מרכולים שונים או בתוך אותו המרכול), למרות שאנו עושים את מירב מאמצינו להשוות את כל אחד מהמוצרים והשירותים (כמו השוואה של מחירים, מידע בריאותי ספציפי וכו') באופן הוגן וישר, אנו תלויים במידע שמקורו חיצוני לנו. חלק מן המידע הזה, לדוגמא, מקורו במידע הנמצא על "תוית האריזה" או במידע המושג מהמרכולים עצמם או ממידע שקיבלנו מגורמים ציבוריים ופרטיים אחרים, או שנגזר ממידע של אותם גופים. לא יהיה לנו כל אחריות בגין דיוקו, שלמותו, התאמתו לתכלית או חוקיותו של כל מידע שיהיה זמין באמצעות שימוש בשירות המרכול או שיהיה זמין באמצעות האתר/האפליקציה או שיועבר אליך בדרך תקשורת אחרת (באמצעות הודעות דוא"ל, בתדפיס של עותק פיזי מהאתר, באמצעות מסרון או בהודעה מהאפליקציה או בכל דרך אחרת). אתה נותן הסכמתך לכך שהאחריות הבלעדית לדיוקו, שלמותו, התאמתו לתכלית וחוקיותו של המידע הנוגע למרכול או למידע בנוגע למוצרים או לשירותים (לרבות מידע בריאותי ספציפי) תהיה של מקור אותו מידע כאמור, כמו המרכול (או היצרן, במידה ומידע זה מקורו ביצרן, כמו במקרה של מידע על "תוית האריזה") וכי בסופו של דבר במידה ותרכוש ממרכול או שתחליט להעדיף את רכישתם של מוצרים או שירותים מסוימים ולא אחרים (או בכלל), האחריות לכך תהא שלך, ושלך בלבד.

5.7. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח כי המידע הנוגע למוצרים ולשירותים, לעלות ולפרטיהם של מוצרים ושירותים כאמור (לרבות כל מבצעים לגביהם), למידע בריאותי ספציפי הנוגע למוצרים ולשירותים ולנתונים שבאתר ובאפליקציה ו/או נתונים הזמינים באמצעות שירות המרכול, יתעדכן דרך קבע וישקף באופן ראוי את המידע אותו אחזרנו מהמקור של אותו מידע. יחד עם זאת, הינך מאשר כי המחירים, המידע הבריאותי הספציפי ומידע אחר הנוגע למוצרים ולשירותים אינם מתעדכנים "בזמן אמת" וכי תהא זו אחריותך לאמת את המחירים בפועל כמו גם פרטים אחרים (לרבות מידע בריאותי ספציפי) מול כל אחד מהמרכולים

5.8. למרות שמתבצעות השוואות בין מרכולים באתר ובאפליקציה, ברגע שתחליט להתקשר או לבצע עסקה (שתכלול או שלא תכלול שריון של זמני משלוח) תועבר על ידינו אל האתר/האפליקציה של המרכול הרלבנטי (כלומר לאתר אינטרנט או לאפליקציה הנפרד מן האתר/האפליקציה שלנו). אנא שים לב כי לשם שימוש בשירותים המוצעים באתר/באפליקציה של המרכול הרלבנטי, ייתכן ותידרש להירשם לשימוש כמשתמש מאושר באתר/באפליקציה של המרכול. תידרש לאשר כי הינך מביע הסכמתך (ואז תידרש לעמוד ב-) לתנאי השימוש של המרכול, טרם התקשרותך בכל התקשרות או עסקה עם אותו המרכול. (אנו לא נהיה אחראים לוודא כי השימושיות של השירות ושל האתר/האפליקציה תעמוד בקנה אחד עם תנאי השימוש של מרכול).

5.9. למרות האמור לעיל, ייתכן ובקשר למרכולים ספציפיים תהליך הקנייה יבוצע ישירות דרך האתר/האפליקציה, וכי לא תועבר לאתר אחר או אפליקציה של המרכול הרלוונטי. במקרה שכזה (א) נעביר את המידע שהזנת לאתר/לאפליקציה של המרכול הרלוונטי, כך שהמרכול יוכל לבצע את ההזמנה שלך, (ב) נשתמש בשירותים של צד שלישי מטעם המרכול הרלוונטי על מנת לבצע את עצם התשלום, ולא תהיה לנו כל אחריות לתהליך התשלום, (ג) אין אנו מקבלים כל אחריות לשירותים ולמוצרים של המרכול הרלוונטי, (ד) ובמידה ותהיינה לך שאלות ספציפיות או תבקש להיות בקשר עם שירות הלקוחות של המרכול, יהיה עליך לפנות ישירות למרכול הרלוונטי.

5.10. השירות שלנו עשוי לאפשר לך "לפצל" את הסלים שלך בין מרכולים שונים – כלומר, לרכוש פריטים מסוימים בסל שלך ממרכול מסוים ופריטים אחרים ממרכול אחר. בנוסף, השירות שלנו עשוי לציין כי "פיצולו" של סל בין מרכולים שונים עשוי לגרום לחיסכון מסוים. אנא קח בחשבון כי אנו איננו מציגים שום מצג ולא אחראים בשום דרך בקשר לכל חסכונות צפויים אשר עליהם עשוי להעיד השירות שלנו כתוצאה מ"פיצולו" של סל. כל אותם חסכונות משוערים כאמור הינם תוצאה של אלגוריתמים שנועדו להשוות מוצרים בהתבסס על מספר גורמים, וככאלה אין לנו אחריות לכך ואין אנו נותנים כל מצג ש"פיצולו" של סל יגרום בפועל לחסכונות כאמור. בנוסף לכך, ייתכן ופיצול הסל יגרום להוצאות נוספות, כגון דמי משלוח נוספים. כתמיד, עליך לבדוק את הסל שלך טרם הרכישה ואתה תישא באחריות לרכישות, לכולן ולכל אחת מהן.

5.11. אנא שים לב כי ייתכן והחוק יטיל מגבלות מסוימות על עסקאות הכוללות מוצרי אלכוהול וטבק ובהתאם לכך נוכל להטיל הגבלות על שימושך בשירות להזמין מוצרי אלכוהול וטבק, ולקבל משלוחים של מוצרי אלכוהול וטבק.

שינויים במחירים, במבצעים ובזמני המשלוח

5.12. אנא שים לב כי:

5.12.1. כל המחירים של מוצרים ושירותים שיוצגו הינם מחירים מנחים בלבד (והם עלולים להשתנות בין המועד שבו נערכה השוואה לבין מועד המשלוח);

5.12.2. מרכולים עשויים להסיר או לשנות כל מבצע המתייחס למוצרים או לשירותים בעת או לאחר המועד שבו נספק לך את המידע הרלבנטי; ו-

5.12.3. המחירים המנחים של המוצרים והשירותים לא יכללו חיוב של המרכול בגין משלוח. אנו עשויים להציג את מחירי המשלוח אך אלו לא יתווספו למחיר המנחה הכולל שלך.

5.13. אנא שים לב כי כל זמני המשלוח אשר מצוינים כפנויים, כפופים לפער זמנים הנוצר בין המועד בו מוזמן הזמן המבוקש על ידך לבין האישור שניתן מהמרכול כי זמן המשלוח אכן אושר או התקבל. לפיכך, ייתכן ותגלה כי מועד אשר היה פנוי כאשר המידע הוצג לא יוותר פנוי בשעה שתגיע לביצוע ההזמנה של אותו זמן משלוח.

5.14 אנו לא מתחייבים לפרסם את מלוא סניפי רשתות השיווק ו/או את מלוא שעות הפתיחה ו/או כתובות סניפי רשתות השיווק.

5.15 שעות הפעילות וכתובות סניפי רשתות השיווק השונות הן באחריותם המלאה והבלעדית של רשתות השיווק.

5.16 לנוחותך, מאפשר האתר שימוש בכלי "גוגל מפות", אולם שימוש זה אינו באחריותנו, וכפוף לתנאי השימוש של גוגל.

מידע בריאותי ספציפי

5.14. אנא שים לב כי אנו עשויים או עשויים שלא להציג מידע בריאותי ספציפי בקשר עם כל מוצר או שירות כלשהם.

5.15. אנא שים לב גם כי ישנם מקומות באתר/באפליקציה בהם מידע בריאותי ספציפי עשוי להיות מוצג, אך אתה יכול לבחור שלא להציגו; ולעיתים העדפתך שלא להציגו תישמר אלא אם כן ועד אשר תשנה את העדפתך זו.

5.16. יחד עם זאת, במקרה שבו יוצג או יעשה שימוש במידע בריאותי ספציפי כחלק מן האתר/האפליקציה או משירות המרכול (או שירות התוכן הבריאותי), הוא יוצג בכפוף לכללים המפורטים במדיניות התצוגה הבריאותית שלנו. זה יהיה מאחר ואנו, בתום לב:

5.16.1. קיבלנו את המידע הבריאותי הספציפי הרלוונטי (או בסיס עובדתי לו) מאת גורמים ציבוריים או פרטיים; ו/או

5.16.2. ייתכן ולקחנו מידע בריאותי ספציפי זה מתווית האריזה, למרות ש-

5.16.2.1. בדרך כלל לא נשתמש בכל המידע המצוי על תווית האריזה אלא נבחר מרכיבים מסוימים ממנו על מנת לספק את המידע הבריאותי הספציפי; ו-

5.16.2.2. בדרך כלל לא נעתיק את המידע מתווית האריזה באופן מדויק לצורך המידע הבריאותי הספציפי; אך אנו נעבד מידע זה בכפוף למדיניות התצוגה הבריאותית שלנו, על מנת לאפשר השוואה הוגנת בין מוצרים ושירותים.

5.17. ביחס למידע בריאותי ספציפי:

5.17.1. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 5.6, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות בנוגע לדיוק, לשלמות, להתאמה לתכלית או לחוקיות של מידע זה; ו-

5.17.2. אין עליך להסתמך על מידע זה (ואנו לא נהיה ערבים לדיוקו) בתור רשימה שלמה ומדויקת של רכיבים (לרבות בנוגע לשומנים, שומנים רוויים, סוכרים, מלח וקלוריות), מידע תזונתי או אלרגיות.

במקרה של סתירה בין המידע הבריאותי ו/או הנתונים ו/או תמונת המוצר (לרבות אך לא רק, ערכיו התזונתיים של המוצר, טיב המוצר- טבעוני, צמחוני ו/או טיב כשרות המוצר) כפי שהוצגו באתר ו/או כפי שנשלחו לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסו על ידך, לבין המידע הבריאותי והנתונים המעודכנים לגבי המוצר, יגברו המידע הבריאותי והנתונים המופיעים על גבי אריזת המוצר בלבד, ולנו לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא.

מחיר, חלופות ושיקולים בריאותיים

5.18. אנא שים לב, כי בעת שימוש בחלקים משירות המרכול, התכולה של הסל שלך עשויה "להיבדק" על ידנו. הדבר משמעו כי אנו עשויים:

5.18.1. להציע לך פריטים חלופיים בערך משופר (כלומר, במחיר נמוך יותר ליחידת מידה) או במחיר נמוך יותר לפריט. הפריטים החלופיים הללו לא יוכנסו באופן אוטומטי אל תוך הסל שלך ותישמר לך הזכות להחליט באם לקבל או לדחות פריטים אלו; ו/או

5.18.2. להציע לך (בין אם בשיתוף עם עסק ובין אם לאו) "לרדת" לפריטים חלופיים – קרי למוצרים ברמה נמוכה יותר – כלומר, למותג של פריט דומה אשר נתפש בעיני השווקים כפחות "יקר" באופן טיפוסי בהתבסס על מערך של אלגוריתמים אשר בהם אנו משתמשים לצורך זה. פריטים חלופיים אלו לא יוכנסו באופן אוטומטי אל תוך הסל שלך ותישמר לך הזכות להחליט באם לקבל או לדחות פריטים אלו; ו/או

5.18.3. להחליף "פריטים שאינם בנמצא". במקרה מעין זה, פריטים חליפיים אלו יוכנסו באופן אוטומטי אל תוך הסל שלך, ולמרות שתהיה רשאי לדחות את הפריט שהוחלף, אזי שבמקרה כזה יהיה יחסר פריט בסל שלך. כוונתנו במונח "פריטים שאינם בנמצא" הינה:

5.18.4.1. "מותגים פרטיים" של מרכול אשר לא קיימים בסלים חלופיים כאשר תחליף מרכול; או

5.18.4.2. כל פריט (בין אם מדובר ב"מותג פרטי" של המרכול ובין אם לאו) שאינו נמצא במלאי ב: (א) סל חלופי כאשר תחליף מרכול; או (ב) בסל שמור, כאשר תחזור חזרה לאותו סל שמור לאחר פרק זמן מסוים.

5.19. בכל מקרה, בין אם פריטים יוכנסו לסל שלך באופן אוטומטי ובין אם לאו, תמיד תישמר לך האופציה לבחור אם לרכוש פריטים אלו או שלא לעשות כן. מסמכי העזרה שלנו מתארים את סוגיה זאת ביתר פירוט.

5.20. אנו נזהה את ההצעות החלופיות ואת התחליפים הנזכרים תוך שימוש באלגוריתמים שנועדו להציע השוואה הוגנת תוך התבססות על מספר גורמים הקשורים לכל אחד מן המוצרים, כך שתתקבל התאמה קרובה לפריטים אותם בחרת במקור. אנו מנסים שלא להכליל גורמים סובייקטיביים ודעות סובייקטיביות היכן שאנו יכולים לעשות כן, על מנת שנפעל בהתאם לנוהגי פעולה ביושרה ונשמור על חוסר פניות מטעמנו על מנת להציע תמיד חלופה ללא משוא פנים. יחד עם זאת, למרות שנפעל באופן הזה ייתכן ותחלוק על החלופה או התחליף המוצעים על ידנו ממגוון סיבות, בין השאר משום שבעולם האמיתי, ייתכן ואנשים מסוימים (ובכללם – אתה!) יחזיקו בדעות סובייקטיביות. לדוגמא, ייתכן ותמיד תעדיף מותג מסוים של קולה על פניו של מותג אחר של קולה; או סוג אחד של גלידה על פני סוג אחר של גלידה – במקרה שכזה ייתכן ולא תהיה מרוצה עם החלופות או התחליפים המוצעים לך על ידנו. יחד עם זאת, אנו מניחים, למטרת הצעתן של הצעות חליפיות ושל תחליפים, כי לא קיימות העדפות אישיות מעין אלו (אלא אם כן ביצעת התאמה אישית של השימוש שלך בשירות או בשירות המרכול כך שייקחו בחשבון את העדפותיך האישיות). ולכן (בהיעדר התאמה אישית כאמור מצדך):

5.20.1. ייתכן ויוצע לך מותג אחד של קולה במקום מותג אחר של קולה – במידה, לדוגמא, ומחירו של המותג האחר זול יותר; או

5.20.2. באמצעות השימוש ב"בודק הבריאותי" שלנו, לדוגמא, ייתכן ויוצע לך מותג מסוים של פיצה במקום מותג אחר משום שהוא יותר בריא (או לכל הפחות - פחות בלתי-בריא במאזן הכולל) למרות שאולי תעדיף את הטעם של המותג הפחות-בריא ואפילו אם שני מותגי הפיצות הינם (במונחים מוחלטים) בלתי בריאים למדי!

5.21. הנך רשאי תמיד להתעלם מהחלופות המוצעות ולדחות פריטים שקולים, אשר החליפו באופן אוטומטי פריטים שאינם בנמצא. תהא זו אחריותך לבדוק כי ההצעות החלופיות והתחליפים מקובלים עליך. עליך תמיד להניח את דעתך כי הינך מרוצה מבחירתך לבצע את העסקה עם המרכול על בסיס הצעה חלופית ותחליפים כלשהם, לאחר ששקלת את העניין, ואתה תישא במלוא האחריות בשל כך. למרות שהדבר רלבנטי בכל התחומים, הדבר עשוי להיות רלבנטי במיוחד לגבי הצעה חלופית של מוצר בריאותי אשר בקשר אליו תבחר לבצע עסקה עם המרכול.

5.22. למען הסר ספק, אנו עשויים להציע חלופות ותחליפים באמצעות חלקים שונים של האתר/האפליקציה ושל שירות המרכול.

הזמנה ומדפים מיוחדים

5.23. תהיה רשאי, כחלק משירות המרכול, במקומות מסוימים, לבחון מוצרים ושירותים בהתבסס על קריטריונים שונים. הקריטריונים עשויים להשתנות. במקומות מסוימים אנו נבחר את הקריטריונים ובמקומות מסוימים, תוכל אתה לבחור את הקריטריונים בעצמך. לדוגמא:

5.23.1. המוצרים,השירותים והמותגים עשויים להופיע בסדר אלפביתי;

5.23.2. המוצרים והשירותים עשויים להופיע לפי המותג המוביל (אשר משמעותו יכולה להיקבע לפי מספר המוצרים המוצעים על ידי מותג מסוים או לפי הפופולריות באתר/באפליקציה וכו');

5.23.3. המוצרים והשירותים עשויים להופיע ברשימה המסודרת לפי קריטריונים שונים של מידע בריאותי ספציפי (לדוגמא תחליפי סוכר או מלח וכו').

5.24. אנו ננסה להציג מוצרים ושירותים בהתבסס על הקריטריונים שנבחרו על ידך, בכפוף להצבתם של פריטים ממומנים, אשר עשויים להופיע בכל מיקום אשר ייבחר על ידנו. יחד עם זאת, בעת הצגתם או הזמנתם של מוצרים ושירותים כלשהם, האלגוריתמים שלנו מניחים הנחות מסיימות וכוללים שיקולים פנימיים מסוימים. כך, בעת שנעשה מאמצים להציג מוצרים ושירותים בהתאם לקריטריונים שנבחרו על ידך, אין אנו טוענים כי הסדר שלפיו נסדר כל מוצר או שירות יהיה סדר אובייקטיבי לגמרי. בה בעת, הסדר שלפיו נבחר להציג מוצרים ושירותים מסוימים עשוי להשתנות בהתאם לקריטריונים שייבחרו על ידנו, לרבות קריטריונים סובייקטיביים אשר ברצוננו לקדם (לרבות כספים כלשהם אשר ישולמו לנו ומותגים או מבצעים, לרבות ביחס לתוכנית החזר המזומנים), או בהתאם להיסטוריית הגלישה והקניה שלך. כמו תמיד, אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל הרכישות שתבצע באמצעות השימוש בשירות.

5.25. אנו עשויים לאפשר לך לסנן מוצרים ושירותים על בסיס קטגוריות "אורח חיים" או "בריאות" מסוימות – לרבות בין אם מוצרים מסוימים הינם אורגנים, ללא גלוטן, עונים על דרישות או צרכים דיאטטיים מסוימים או שהם עשויים להיחשב כמוצרי "סחר הוגן" או מוצרים ידידותיים לסביבה. אנו נעשה מאמצים בתום לב על מנת לוודא כי בחירה זו ותהליך הסינון ישקף סטנדרטים מקובלים לקטגוריות מעין אלו (או לקטגוריות אחרות אשר אנו עשויים להוסיף לפי שיקול דעתנו) אך בשום מקרה כלשהו לא נהיה ערבים לכך שמוצר או שירות כלשהו, שנצביע עליו כאילו יתאים לכל קטגוריה כאמור, אכן יתאים לכל הגדרה מסוימת של קטגוריה זו כאמור. יתר על כן, אין לראות בכך כל סימן לכך שקטגוריה כלשהי כוללת מוצר או שירות מסוימים, בשום נסיבות כלשהן, כהמלצה לרכוש מוצר או שירות כאלו, או כתמיכה שלנו בבחירת קטגוריה או באורח חיים מסוימים באשר הם. כמו תמיד, אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל רכישה שתבצע באמצעות השימוש בשירות.

5.26. כמו כן, למרות שכל השוואה של מוצרים ושירותים הינה תמיד אובייקטיבית ועצמאית, אנו עשויים, מעת לעת, להציג לך "מדפים" מיוחדים וייחודיים (כגון מדף המציג אריזות מעורבות של יין) ממרכול מסוים אחד או יותר בלבד. ייתכן ונקבל תשלומים או טובת הנאה אחרת ממרכול בגין הצגת "מדפים" אלה.

שוברים

5.27. כחלק משירות המרכול ומהאתר/האפליקציה, אנו עשויים להציג לך שוברים או קופונים ("שוברים") אשר, לפי הבנתנו, הונפקו על ידי מרכולים מסוימים.

5.28. פרטים מסוימים של שוברים:

5.28.1. נלקחים ממקורות המצויים ברשות הציבור. למיטב הבנתנו שוברים אלו הונפקו על ידי המרכולים לשם שימוש בהם על ידי הציבור. השגנו את פרטיהם של שוברים אלו בתום לב ואנו מציגים אותם לפניך בתום לב. יחד עם זאת, במידה ותבחר (או שאדם כלשהו יבחר) להסתמך על או להשתמש בשוברים אלו לשם ביצוע עסקה עם מרכולים (או לצורך אחר) תהא זו אחריותך לבדוק (בין אם בתנאי השימוש של המרכול הרלבנטי או במקום אחר) כי לא קיימים כל איסור או הגבלה כלשהם בשימוש בשובר כלשהו; או

5.28.2. הונפקו עבורנו ישירות על ידי המרכולים (או כמה מהם) על מנת שנעבירם אליך כדי שתעשה בהם שימוש. כאמור, אנו מציגים שוברים אלו בפניך בתום לב. יחד עם זאת, במידה ותבחר (או שאדם כלשהו יבחר) להסתמך על או להשתמש בשוברים אלו לשם ביצוע עסקה עם מרכולים (או לצורך אחר) תהא זו אחריותך לבדוק (בין אם בתנאי השימוש של המרכול הרלבנטי או במקום אחר) כי לא קיים כל איסור או הגבלה כלשהם בשימוש בשובר כלשהו.

5.29. אין אנו אחראים לכך ששובר כלשהו יפעל בדרך המתוארת או בכלל או שפרטיהם של שובר כלשהו כמו שהם מוצגים באתר/באפליקציה הם נכונים. אנא ראה בפרט גם את סעיף 5.2.

מבצעים

5.30. כחלק משירות המרכול והאתר/האפליקציה, אנו עשויים להציג לך מבצעים אשר לפי הבנתנו חלים במרכולים ("מבצעים"). יחד עם זאת, אנו איננו ערבים לכך שתוקפם של מבצעים כלשהם אכן חלים או יחולו במרכולים הרלבנטיים. כמו כן, אין אנו מתחייבים כי נציג כל מבצע אשר בתוקף במרכול מסוים.

5.31. אנו עשויים להשתמש באלגוריתמי סינון שונים על מנת לבחור מבצעים שנראים לנו כמתאימים וראויים להצגה בפניך. בחירתנו מבוססות על קריטריוני ההתאמה והסינון הפנימיים שלנו והם עשויים גם להתבסס על העדפותיך (אשר ייתכן ובחרת בערוצים המתאימים כחלק מהשירות). אנו מנסים שלא להכליל גורמים סובייקטיביים ודעות סובייקטיביות היכן שאנו יכולים לעשות כן, כך שנפעל בהתאם לנוהגי פעולה ביושרה ונשמור על חוסר פניות מטעמנו, על מנת שנוכל להציע תמיד מבצעים ללא משוא פנים. יחד עם זאת, למרות שנפעל באופן זה, ייתכן ותחלוק על הצגתנו את הבחירה המסוימת של מבצעים עקב העדפותיך האישיות. יחד עם זאת, אנו מניחים, למטרת הצגתם של מבצעים, כי לא קיימות העדפות אישיות מעין אלו (אלא אם כן ביצעת התאמה אישית של השימוש שלך בשירות או בשירות המרכול כך שייקחו בחשבון את העדפותיך האישיות בהתאם להודעה שתימסר לנו בקשר לכך דרך הערוצים הקיימים כחלק מהשירות).למען הסר ספק יובהר, כי ייתכן והאלגוריתמים שלנו לא מזהים מבצעים ספציפיים של רשתות שיווק מסוימות, ועל כן אנו לא מציגים כל מצג הקשור למבצעי הטבות מיוחדים של רשתות השיווק, ובאחריותכם לבחון את המבצעים הייחודים של רשתות השיוווק.

5.32. חלק מהמבצעים אשר יוצגו במרכול מסוים יהיו פתוחים אך ורק בפני קבוצה מסוימת, כגון חברי המועדון של אותו מרכול או בעלי כרטיס אשראי מסוים או קבוצה סגורה אחרת. אנו נעשה מאמצים להבחין בין מבצעים "רגילים" אשר פתוחים לכלל ציבור הרוכשים לבין מבצעים מיוחדים לקבוצה סגורה מסוימת, אך אין אנו מתחייבים שתמיד נוכל לעשות כן. כמו כן, אין אנו מתחייבים כי נציג בפניכם כל מבצע אשר פתוח לקבוצה אשר הינך חלק ממנה, וכן אין ביכולתנו להציג את כל הגבלות הנובעות מתנאי השימוש של המרכולים ביחס למבצעים מיוחדים אלה. כמו תמיד, על המשתמש חלה האחריות לבדוק את המחיר הסופי של כל מוצר באתר המרכול או באפליקציה שלו על פי מדיניות המבצעים והמחירים של אותו מרכול.

הודעות

5.33. כחלק מהשירות ומהאתר/האפליקציה, אנו עשויים לשלוח לך הודעות פנימיות באתר/באפליקציה אשר עשויות להכיל מבצעים ומידע אחר בנוגע למוצרים ושירותים אשר ייתכן ובחרת (כל אחת מהן תיחשב כ"הודעה"). כפי שנפרט ביתר פירוט בסעיף 5.6, לא נהיה ערבים ואנו מסירים כל אחריות בגין דיוק, שלמות, ההתאמה לתכלית או החוקיות של כל מידע שישלח אליך (על ידי הודעת דוא"ל/מסרון, באמצעות עותק מודפס פיזי מהאתר/מהאפליקציה או בדרך אחרת). יחד עם זאת, אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי מידע או הצעות כלשהן אשר ייתכן ותקבל בהודעה יהיו בעיתוי המתאים ובאופן מדויק. עם זאת, אנו לא נעדכן הודעות לאחר שהן כבר נשלחו על מנת לדווח על כל שינוי בסל שלך או במידע האישי שלך. לפיכך, במידה ויהיה שיהוי בין המועד שבו הודעה כלשהי תישלח לבין המועד שבו היא התקבלה על ידך, אזי ייתכן כי כל מידע או הצעות הנכללים בהודעה מעין זו כאמור לא יהיו יותר מדויקים או שלמים, וייתכן כי כל מבצע המצוין בהודעות אלו כאמור לא יהיה יותר בתוקף.

6. שירות הדירוגים והביקורת

6.1. כחלק מהשירות ומהאתר/האפליקציה, אנו עשויים לאפשר לך לדרג או לפרסם ביקורות או הערות אחרות ביחס למוצרים או שירותים נבחרים תוך שימוש בשירות הדירוגים והביקורת. אנו עשויים, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את שירות הדירוגים והביקורת בכל עת, בין אם ביחס לכל אתר/אפליקציה או ביחס למוצרים ו/או שירותים ספציפיים. במידה ואכן כך יקרה, לא תוכל יותר לקבל גישה לדירוגים או ביקורות או הערות כלשהן שאותן פרסמת.

6.2. בכך שהגשת את כתובת הדוא"ל שלך בקשר לשימושך בשירות הדירוגים והביקורת, אתה נותן את הסכמתך ל-mySupermarket ולנותני שירות צד שלישי שלה להשתמש בכתובת הדוא"ל כאמור לשם יצירת קשר לגבי הביקורת או הדירוג שלך ולצרכים אדמיניסטרטיבים אחרים.

6.3. בכך שתשלח תוכן כלשהו לmySupermarket- באמצעות שירות הדירוג והביקורת, אתה מציג מצג לפיו:

6.3.1. אתה הוא המחבר הבלעדי של תוכן זה כאמור והבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בו;

6.3.2. וויתרת מרצונך החופשי על כל "הזכויות המוסריות" אשר ייתכן והיו לך בתוכן זה כאמור;

6.3.3. כל התוכן אשר פרסמת הינו מדויק;

6.3.4. הינך לפחות בן 18 שנים;

6.3.5. השימוש בתוכן אותו תספק לא מפר אף אחד מן התנאים המנויים בתנאי השימוש לפי הסכם זה ולא יגרמו נזק לכל אדם או ישות.

6.4. כמו כן, אתה מסכים ואחראי לכך ששום תוכן אשר ישלח על ידך:

6.4.1. לא יהיה ידוע לך כשקרי, בלתי מדויק או מטעה;

6.4.2. לא יפר כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי, כל זכות מוסרית או כל זכות פרסום או פרטיות אחרת;

6.4.3. לא מפר כל חוק, דבר חקיקה או תקנה (לרבות, אך ללא הגבלה, אלו המסדירים בקרת ייצוא, הגנת הצרכן, תחרות בלתי הוגנת, איסור הפלייה או פרסום שקרי);

6.4.4. לא נחשב, או לא יכול להיחשב באופן סביר כדבר מגונה, השמצה, הוצאת דיבה, נאצה, מוטה על רקע גזעי, מגדרי, דתי או תוקפני, מאיים באופן בלתי חוקי או מטריד באופן בלתי חוקי כל אדם, שותפות או תאגיד כלשהם;

6.4.5. לא כולל כל מידע אשר מפנה לאתרים/אפליקציות, כתובות, כתובות דוא"ל, פרטי יצירת קשר או מספרי טלפון אחרים; או

6.4.6. לא מכיל כל וירוס מחשבים, תולעים (worms) או תוכנות מחשב או קבצים מזיקים או בעלי פוטנציאל לגרום נזק.

כמו כן, לא תשלח כל תוכן אשר בגינו קיבלת שיפוי או הוענקו לך כל תמריצים או תמורות מטעמו של צד שלישי כלשהו.

6.5. אנא בחר בזהירות את סוג המידע שתבחר לפרסם במסגרת השירות או לפרסם לאחרים. עליך להיות זהיר באופן מיוחד בנוגע לגילויו של מידע אישי אודות עצמך בעת שימושך בשירות הדירוגים והביקורת. משתמשים או צופים אחרים עלולים להשתמש במידע אישי מעין זה כאמור למטרות אחרות מאלו שאליהן התכוונת. אנו לא נהיה אחראים לפעולות של משתמשים וצופים אחרים, לרבות בקשר לשימוש שיעשו בכל מידע אישי אשר ייתכן ותחשוף באמצעות שירות הדירוג והביקורת.

6.6. אתה נותן הסכמתך לשפות ולראות ב-mySupermarket (ובכל נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, החברות הבנות, המיזמים המשותפים, העובדים וצדדים שלישיים שהם ספקי שירותים, חפה מכל תביעות, דרישות ונזקים (בפועל או באופן תוצאתי) מכל סוג ומין, אלו הידועים ואלו שאינם ידועים, לרבות שכר טרחת עו"ד בסכום סביר, הנובע מהפרה של המצגים וההתחייבויות שלך כפי שפורטו לעיל, או מהפרה על ידך של כל דין או של זכויותיו של צד שלישי.

6.7. בקשר לכל תוכן שתשלח, אתה מעניק ל-mySupermarket זכות ורישיון נצחיים, בלתי חוזרים, נטולי תמלוגים, וברי העברה להשתמש, להעתיק, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, למחוק את כולו, לעבד, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ממנו ו/או למכור ו/או להפיץ תוכן זה כאמור ו/או לכלול תוכן זה כאמור בכל צורה, מדיום או טכנולוגיה בכל רחבי העולם לכל מטרה ולכל הצרכים (לרבות וללא הגבלה קידום מסחרי של האתר/האפליקציה ושל שירות המרכול) ללא שיפוי שלך וללא הפנייה למקור של תוכן זה כאמור.

6.8. ייתכן ויעשה שימוש בכל תוכן שתבחר לשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי של mySupermarket. mySupermarket שומרת לעצמה את הזכות לשנות או למחוק כל תוכן אשר ייחשב על ידנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כמפר את ההנחיות בנוגע לתוכן המפורטות להלן או כל סעיף אחר בתנאי שימוש אלו. mySupermarket לא ערבה לכך שתהא לך האפשרות לפנות אלינו בבקשה לסייע בעריכה או במחיקה של כל תוכן אשר שלחת.

6.9. דירוגים והערות בכתב מפורסמים, באופן כללי, תוך שניים עד ארבעה ימי עסקים. יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לסרב לפרסם כל משלוח, מכל סיבה שהיא.

6.10. הינך מאשר כי אתה, ולא mySupermarket, הוא האחראי לתכנים שהוגשו על ידך. שום חלק מתוך התוכן אשר שלחת לא יהיה כפוף להתחייבות לסודיות כלשהי מצידה של mySupermarket או מצדם של הסוכנים, חברות הבת, חברות מקושרות, השותפים או צדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים שלנו, ובהתאמה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים שלהם.

6.11. הינך מבין כי mySupermarket אינה אחראית לדיוק, לשימושיות, לבטיחות או לזכויות הקניין הרוחני של, או בקשר עם, כל ביקורות או דירוגים אשר נשלחו או התפרסמו על ידי משתמשים או צדדים שלישיים אחרים. למרות שהמשתמשים מסכימים לתנאי השימוש שבהסכם זה, ייתכן כי משתמשים אחרים (לרבות משתמשים לא מורשים) עלולים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים אשר אליהם אתה עלול להיחשף באופן לא-רצוני, ושהינך מסכים בזאת לוותר, ואתה מוותר בפועל, על כל זכות לפי חוק או זכות שבצדק או על כל הסעדים אשר להם אתה זכאי או אשר להם אתה עשוי להיות זכאי כנגדנו בנוגע לכך. אנו מתנערים מכל אחריות, ללא קשר לאופן הפעולה, למעשים או למחדלים של חברים או משתמשים אחרים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם מעשים או מחדלים שכאלו התרחשו בעת השימוש בשירות ובין אם באופן אחר.

6.12. המדיניות שלנו היא להשיב לבעלי זכויות יוצרים הסבורים כי חומר המופיע באתר/אפליקציה שלנו או בכל משחק מפר את זכויותיהם לפי דיני זכויות היוצרים החלים. במידה ואתה מאמין שדבר המופיע באתר/באפליקציה או באמצעות שירות הדירוגים והביקורת מפר את זכויות היוצרים שלך, תהיה רשאי לשלוח לנו הודעה המבקשת כי נסיר דבר זה, או לחילופין שנמנע את הגישה אליו. הדין החל עשוי לקבוע מספר דרישות בקשר למתן הודעות. אנו מציעים כי תיוועץ ביועץ המשפטי שלך טרם הגשת הודעה או הודעה שכנגד. עליך להיות מודע לכך שעלולים להיות עונשים משמעותיים בגין תביעות שווא.

7. תשלום

7.1. השימוש באתר/באפליקציה עבור משתמש של האתר/האפליקציה הינו, נכון לעכשיו, בחינם. יחד עם זאת, mySupermarket שומרת לעצמה את הזכות לגבות ממך כסף בעתיד בגין שירותים מסוימים או להטיל חיובים בעבור שימוש בהיבטים של השירות או של האתר/האפליקציה, אשר קודם לכן סופקו בחינם. אנא שים לב כי תמיד תהיה מיודע באופן ברור באשר לכל חיוב שיושת עליך בטרם שירותים אלו יוכלו להיבחר או טרם הטלתם של חיובים אלו כאמור. מכאן שאנו איננו, בעת זו, מבקשים או שומרים או מחזיקים בגישה לפרטים כלשהם של כרטיסי המועדון של המרכול שלך ו/או לכרטיסי אשראי ו/או לכרטיסי חיוב שלך. במידה ונחליט לגבות בגין שירותים בעתיד, אזי נבקש ממך בעת ההיא את הפרטים הללו כאמור.

7.2. אתה תהיה האחראי להעברת כל התשלומים החייבים בתשלום למרכולים לפי התנאים שהוסכמו עם המרכול הרלבנטי, ולנו לא תהיה כל אחריות להעברתם של תשלומים למרכול.

7.3. עליך לשים לב כי מרכולים מסוימים יידרשו פרטים אודות כרטיסי מועדון המרכול ו/או כרטיסי האשראי ו/או כרטיסי החיוב שלך. אנו לא מכינים או מחזיקים רשומות מעין אלו (למעט במקרה שבו, בעתיד, נגבה כספים ממך בגין השירותים, כמפורט בסעיף 7.1).

8. התחייבויותיך

8.1. למרכול ולספקי שירותים אחרים (כגון ספקי אתרים/אפליקציות של רשתות חברתיות) יהיו תנאי שימוש משלהם, ביחס לאספקה של מוצרים ושירותים שלהם, ואתה מסכים לציית (ואכן תציית) לתנאי שימוש אלו. האחריות לעשות כן תהא שלך ושלך בלבד ותהיה חייב להשתמש רק באותם השימושים המוצעים על ידי השירות או האתר/האפליקציה אשר לא יגרמו לך להפר את תנאי השימוש הללו. עליך גם להשתמש באותם שימושים המוצעים על ידי השירות או האתר או האפליקציה רק באופן אשר לא יגרום לך להפר את אותם תנאי שימוש.

8.2. אתה מצהיר כי כל המידע שיימסר עם הרישום לשירות ובמהלכו של הסכם זה הינו נכון, שלם ומדויק וכי תודיע לנו ללא דיחוי בנוגע לשינויים כלשהם שחלו במידע כאמור על ידי עדכון של הפרטים בחלק "החשבון שלי" באתר/באפליקציה.

8.3. אתה מצהיר כי כל המידע שיימסר על מנת להירשם למרכול או ספק שירות אחר כלשהם הינו נכון, שלם ומדויק וכי תודיע ללא דיחוי למרכול או לספק השירות האמורים בדבר כל שינוי במידע האמור.

8.4. ללא הגבלה, אתה מתחייב שלא להשתמש או להתיר למישהו אחר להשתמש בשירות או באתר/באפליקציה:

8.4.1. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב;

8.4.2. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, ביזיון של בית המשפט או הפרת חובת סודיות, זכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות או כל זכויות אחרות של צד שלישי;

8.4.3. על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך;

8.4.4. על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה;

8.4.5. לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שיעשה בהן שימוש;

8.4.6. לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית;

8.4.7. לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן; או

8.4.8. בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או יישות.

8.5. השימושים הבאים בשירות (ובאתר/באפליקציה) אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר למישהו אחר לבצע) את המפורט להלן:

8.5.1. מכירה מחדש של השירות (או של האתר או של האפליקציה) בלי קבלת הסכמתנו מראש ובכתב;

8.5.2. אספקת מידע כוזב לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר כוזבים ושימוש המגיע לכדי תרמית במספרי כרטיסי אשראי או חיוב;

8.5.3. נסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של mySupermarket, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).

8.5.4. גישה לשירות (או לאתר/לאפליקציה) באופן אשר יגרום, או ביצוע פעולה אשר יכולה לגרום או תגרום בפועל, להטלת עומס רב בלתי סביר או בלתי פרופורציונלי על התשתית שלנו;

8.5.5. ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;

8.5.6. משלוח של הודעת דוא"ל/מסרונים מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של "דואר זבל" או חומר פרסומי אחר לאנשים אשר לא ביקשו באופן ספציפי משלוח של חומר שכזה. חל עליך איסור מפורש לשלוח הודעות דוא"ל /מסרונים ברשימת תפוצה המונית מבלי שהתבקשת לעשות כן, זאת לרבות משלוח הודעות דוא"ל/מסרומחם ברשימת תפוצה המונית של חומר מסחרי פרסומי, קידום מכירות, או של הודעות אינפורמטיביות, ומנשרים פוליטיים או דתיים. חומר מעין זה יכול להישלח רק לאנשים אשר ביקשו זאת באופן מפורש. במידה ונמען מבקש להפסיק לקבל הודעות דוא"ל/מסרונים בעל אופי מעין זה, לא תוכל יותר לשלוח לאותו אדם כל הודעת דוא"ל/מסרון נוספת;

8.5.7. ליצור או להעביר הלאה "מכתבי שרשרת" או "מזימות פירמידה" אחרות מכל סוג, בין אם הנמען מעונין בקבלת דיוור מעין זה ובין אם לאו;

8.5.8. משלוח של דוא"ל/מסרון זדוני, לרבות הצפת משתמש או אתר/אפליקציה בהודעות דוא"ל או הודעות טקסט גדולות מאוד או במספרים גדולים;

8.5.9. כניסה להתקשרויות או לעסקאות מרמה עמנו או עם מרכולים (אשר יכללו כניסה להתקשרויות או לעסקאות לכאורה מטעמו של צד שלישי בשעה שאין בידך סמכות לחייב את אותו צד שלישי או שהינך מתחזה להיות צד שלישי);

8.5.10. שימוש בשירות או באתר או באפליקציה (או בכל שימושיות רלבנטית של כל אחד מאלו) באופן אשר יגרום להפרת תנאי השימוש של מרכול, באתר של אותו המרכול באפליקציה של אותו מרכול או בדרך אחרת;

8.5.11. שימוש בשירות או באתר או באפליקציה (או בכל שימושיות רלבנטית של כל אחד מהם) תוך הפרת הסכם זה; ו-

8.5.12. שימוש בלתי מורשה, או זיוף, של מידע המופיע בכותרת הדואר (mail header).

9. רישום

רישום לשירות

9.1. במידה ותירשם לשירות:

9.1.1. הדבר יאפשר לנו לשלוח עבורך את הסל שלך לאותו מרכול שנבחר, כך שתוכל להשלים את הזמנתך ישירות אצל אותו מרכול;

9.1.2. הדבר יקל עליך לבצע את הקניות שלך בעתיד משום שאנו נשמור רשומות של היסטורית הפעילות שלך באתר ו/או באפליקציה ושל השימוש שנעשה על ידך בשירות (כגון פריטים שרכשת, הזמנת או הכנסת לרשימה בעבר) בנוגע לרוב החלקים של שירות המרכול.

9.2. על מנת להירשם לשירות תצטרך לספק לנו את שמך, ישוב מגוריך, הדוא"ל שלך ובמקרים מסויימים גם את מס' הטלפון הנייד שלך וכנראה שכמה פריטי מידע אישיים אחרים. ראה את מדיניות הפרטיות שלנו כאן על מנת לקבל פרטים נוספים בעניין זה. אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו פרטים נוספים (כגון, לדוגמא, את פרטיהם של חשבון ה-PayPal או הבנק שלך) על מנת להשתתף בכל תוכנית החזר מזומנים. בעוד שאינך נדרש לספק כל מידע נוסף כאמור, ייתכן ולא נוכל לאפשר לך להשתתף בתוכנית החזר מזומנים כלשהי או להעניק לך סכומי החזר מזומנים אלא אם תשלים ותשלח כל מידע כזה כאמור. תהא זו אחריותך למסור פרטי חשבון נכונים, ולא נוכל לשאת באחריות בגין תשלומים שאבדו כתוצאה מכל פרט בלתי מדויק שמסרת.

9.3. עם רישומך לשירות, אנו נקצה לך סיסמה אשר תאפשר לך להשתמש בשירות באופן מיטבי. עליך לשמור על סודיות הסיסמה ולהודיע לנו באופן מיידי במידה ויהיה שימוש בלתי מורשה כלשהו בכתובת הדוא"ל שלך או בסיסמה שלך או כל פריצה במערכת האבטחה שתהיה מודע אליה. הינך מסכים כי כל אדם שבפניו יחשפו שם המשתמש או הסיסמה יהיה מורשה לפעול כסוכנך למטרות שימוש (ו/או ביצוע עסקאות דרך) בשירות ובאתר/באפליקציה. אנא שים לב כי הינך נושא במלוא האחריות במידה ולא תשמור על סודיותה של הסיסמה שלך.

הרשמה: מידע ושיווק

9.4. בין אם תירשם לשימוש בשירות ובין אם לאו, תהיה לך אפשרות, כחלק מן השירות, להירשם באתר/באפליקציה לקבלת הודעות דוא"ל אינפורמטיביות ו/או מסרונים (כגון עלוני מידע מקוונים, מידע בנוגע למבצעים וכו') עבור קבלת מידע אותו אנו עשויים להציע מעת לעת. לשם כך, אנו נזדקק לכתובת הדוא"ל שלך. במידה וכבר נרשמת לשימוש בשירות, מידע זה כבר יהיה ברשותנו; במידה ולא (ואינך מעוניין להירשם לשימוש בשירות), אזי יהיה עליך לספק לנו את כתובת הדוא"ל שלך ומס' טלפון נייד

9.5. אנו עשויים להתאים באופן אישי את חווית השימוש שלך בשירות ובאתר/באפליקציה בהתבסס על העדפותיך, כגון אילו הודעות דוא"ל אינפורמטיביות ו/או מסרונים בחרת לקבל (והתוכן של הודעות אלו).

9.6. נשתמש בכתובת הדוא"ל שלך ובמס' הנייד לצורך עניינים שונים אשר מוסדרים כולם במדיניות הפרטיות שלנו, כאן.

9.7. תמיד נעניק לך את האפשרות להסיר עצמך מרשימת הדיוור של כל הודעה אינפורמטיבית או שיווקית כלשהי.

9.8 קבצי Cookie- קבצים אלו הם קבצי טקסט קטנים אשר מועברים לכונן הקשיח אשר במחשבך ומאפשרים לשרתי האתר שלנו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר או להצגת מסרים שיווקיים מותאמים מחוץ לאתר לדוגמא ברשת הפרסום של גוגל או פייסבוק.


כללי רישום כלליים

9.8. כל חשבונות הרישום (וכל כתובות הדוא"ל שסופקו על מנת לקבל הודעות דוא"ל אינפורמטיביות) חייבות ברישום כתובת דוא"ל אישית תקפה אשר בה אתה משתמש כדרך קבע, כך שהודעות דוא"ל מן המערכת יוכלו להישלח אליך, בין השאר. כל חשבונות הרישום (או כל כתובות הדוא"ל אשר סופקו על מנת לקבל הודעות דוא"ל אינפורמטיביות) אשר נרשמו באמצעות כתובת הדוא"ל של אדם אחר, או באמצעות כתובות דוא"ל זמניות, עשויים להיסגר ללא התראה. אנו עשויים לדרוש מן המשתמשים לאשרר את חשבונות הרישום שלהם (או את כתובות הדוא"ל שסופקו על מנת לקבל הודעות דוא"ל אינפורמטיביות) במידה ואנו מאמינים כי הם השתמשו בכתובת דוא"ל שאיננה בתוקף. בהתאם, יש לספק מס' טל' נייד אישי בלבד.

9.9. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגור חשבונות (ולהפסיק לשלוח הודעות דוא"ל אינפורמטיביות) במידה ומשתמש כלשהו מנסה להסתיר את השימוש בריבוי של חשבונות רישום, או במידה ומשתמש שאינו מישראל יתחזה להיות משתמש מישראל, או שיפריע לכל שירות בכל דרך שהיא.

9.10. במידה ותשתמש בריבוי התחברויות במטרה לשבש קהילה או להציק למשתמשים אחרים, ייתכן ויינקטו פעולות נגד כל חשבונותיך (ונגד כתובות הדוא"ל אשר אנו שומרים בקשר אליך).

9.11. אנו עשויים לאפשר לך להירשם או להשתמש בדרך אחרת בשירות באמצעות שירותי התחברות של צד שלישי (כגון פייסבוק קונקט או חשבון הגוגל שלך). במידה ותבחר להתחבר או להירשם באמצעות שירותים מטעם צד שלישי כאמור, הינך מסכים לתנאי השימוש של כל שירות מטעם צד שלישי כאמור. אתה מאשר כי השימוש בשירותי צד שלישי על מנת להתחבר או להירשם לשירות עשוי לספק לנו גישה למידע ונתונים מסוימים אשר סיפקת לשירות של צד שלישי כאמור, והינך מסכים באופן מפורש לשימוש שנעשה במידע או בנתונים אלו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

רישום למרכולים באמצעות האתר /האפליקציה

9.12. על מנת להקל על רישומך למרכול, אנו עשויים לספק לך את האפשרות להירשם לאתר/אפליקציה של צד שלישי רלבנטי או לאתר/לאפליקציה של מרכול דרך האתר או האפליקציה שלנו. במידה ונעשה כן, אנו עשויים למלא מראש שדות מסוימים בטופס ההרשמה עבור אותו אתר/אפליקציה של צד שלישי עבורך. במידה ונעשה כן, הדבר ייעשה לגבי אותם השדות שבנוגע אליהם אנו כבר מחזיקים בנתונים אודותיך, כגון שמך, ישוב מגוריך, מס' הטלפון והדוא"ל שלך. יחד עם זאת, עליך להימנע מרישום אצל כל אתר צד שלישי או האפליקציה שלו באמצעות האתר/האפליקציה שלנו במידה ורישום כזה הינו אסור לפי התנאים של אותו אתר/אפליקציה צד שלישי. תהיה זו אחריותך לקבוע האם תנאי השימוש של כל אתר/אפליקציה צד שלישי אינם מאפשרים רישום באמצעות האתר/האפליקציה שלנו . במידה ותירשם לכל מרכול באמצעות האתר/האפליקציה, הינך מסכים לכל תנאי השימוש של אותו המרכול. אנא ראה גם בנוגע לאחריותך כפי שנקבעה על ידנו בסעיף 5.2 וכל הנקודות המנויות בסעיף 5.8.

9.13. למרות האמור לעיל, ייתכן ובקשר למרכולים ספציפיים תהליך הקנייה יבוצע ישירות דרך האתר/האפליקציה, וכי לא תועבר לאתר/אפליקציה אחר של המרכול הרלוונטי. במקרה שכזה ראה את האמור לעיל בסעיף 5.9.

10. זכויות קניין רוחני

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, המדגמים [לרבות "מראה ואווירה" ומרכיבים ויזואליים או לא-מילוליים אחרים] בין אם הינם רשומים ובין אם לאו) באתר, באפליקציה ובשירות, (בכפוף לסעיף 10.4) מידע תוכן באתר/באפליקציה או אשר קיימת אליו גישה כחלק מן השירות (לרבות, ללא הגבלה, תוכן בריאותי), כל מאגר מידע המופעל על ידנו, תוכנה וכל העיצוב, הטקסט והגרפיקה של האתר/האפליקציה, אופן בחירתם וסידורם, וכל קומפילציות התוכנה, קוד המקור והתוכנה העומדים בבסיסו (לרבות ישומונים [applets] וסקריפטים) יישארו קניין שלנו (או של מעניקי הרישיון שלנו). לא תקבל, ולא תנסה לקבל, כל זכות בעלות בקשר עם זכויות הקניין הרוחני האמורות. כל הזכויות הינן שמורות.

10.2. לא יהיה ניתן לשכפל או לחלק מחדש אף אחד מן החומרים אשר פורטו בסעיף 10.1 ללא אישורנו מראש ובכתב. עם זאת, הינך רשאי לאחזר ולהציג את התוכן של האתר/האפליקציה על גבי מסך מחשב, לאחסן תוכן זה כאמור באופן אלקטרוני על דיסק (אך לא על שרת כלשהו או כל התקן אחסון אחר המחובר לרשת) או להדפיס עותק אחד של תוכן זה כאמור עבור שימושך האישי והלא-מסחרי, בתנאי שתשמור בשלמותן על זכויות היוצרים ועל הזכויות הקנייניות , על כולן ועל כל אחת מהן בנפרד. אינך רשאי לשכפל, לשנות, להעתיק או להפיץ או להשתמש למטרות מסחריות, באופן אחר מזה הנזכר לעיל, באף אחד מן החומרים או התכנים שבאתר/באפליקציה ללא שניתנה לכך רשותנו.

10.3. כל הזכויות (לרבות המוניטין, והיכן שהדבר רלבנטי סימני המסחר) בשמות mySupermarket וב-mySupermarket.co.il הינן בבעלותנו (או בבעלות מעניקי הרישיון שלנו). שמות אחרים של מוצרים או חברות הנזכרים באתר/באפליקציה הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם, בהתאמה.

10.4. הזכות הקניינית, זכות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתוכן הנגיש באמצעות השימוש בשירות הינן רכושם של הבעלים המתאים של התוכן או של המרכול והן עשויות להיות מוגנות על ידי זכות יוצרים מתאימה או כל דין אחר. ההסכם לא מעניק לך כל זכויות באשר לתוכן זה כאמור.

10.5. בכפוף לאמור בסעיפים 10.6 ו-10.7:

10.5.1. אתה תשמור על בעלות בכל נתון או מידע המוגן בזכות קניינית, אשר יישלח על ידך לאתר/לאפליקציה או אשר תשלח אלינו בדרך אחרת או אשר יהיה נגיש עבורנו באופן אחר מאתרים/אפליקציות של מרכולים או באופן אחר; ו-

10.5.2. בקשר לכל דבר אשר תספק לנו מכל מקור כלשהו (כלומר, דרך דוא"ל, מסרון, האתר, האפליקציה או בכל דרך אחרת) (לרבות, ללא הגבלה, מכתבי המלצה אודותינו) הינך מעניק לנו זכות נצחית, ללא תגמולים, בלתי חוזרת ולא-בלעדית להשתמש, להעתיק, לשנות, לעבד, לתרגם, לפרסם ולהפיץ ברחבי העולם כל חומר מעין זה כאמור – למרות שהדבר לא יחול לגבי הודעות כלשהן אשר תשלח לנו בדרך של התכתבות פרטית במידה ואלו לא יהיו: (א) מכתבי המלצה; או (ב) הערות לפרסום. אנא שים לב כי למען הסר כל ספק, אנו לא נספק פרטים לאף אחד בנוגע לסלי הקניות שלך או ל"מועדפים" שלך, באופן שבו אלו יוכלו להיות משויכים אליך בכל דרך שהיא – כל מידע או סטטיסטיקות שנמסור לגבי סלי הקניה או המועדפים יהיו תמיד באופן אנונימי.

10.6. אנו שומרים באופן מפורש את הזכות להשתמש, להעתיק, לשנות, לעבד, לתרגם, לפרסם ולהפיץ ברחבי העולם כל מכתב המלצה אשר תעניק לנו בנוגע לאתר/לאפליקציה, לשירותים או לנו ואנו נהיה רשאים להשתמש בשמך הפרטי ובמיקומך הכללי ולצרפם למכתב ההמלצה.

10.7. כל ההערות, ההמלצות, ההצעות, הרעיונות, הרשימות, הציורים, או מידע אחר: (א) שתגלה או תציע לנו (לרבות, ללא הגבלה, הערות שפרסמו על ידך כחלק מהשירות הבריאותי); או (ב) שקיבלנו או ששלחת בתגובה להצעות מצדנו בנוגע לשירות או לאתר או לאפליקציה; (בכל אחד מן מהמקרים המוזכרים לעיל, אלו יכונו " רעיונות") ייחשבו כאילו היו קניין שלנו וכן יישארו קניין שלנו והינך ממחה בזאת לנו, בדרך של המחאה בהווה ובעתיד, את כל זכויות הקניין הרוחני ברעיונות. הינך מבין ומאשר כי קיימים ברשותנו הן משאבים פנימיים והן משאבים חיצוניים אחרים אשר עשויים לפתח, ואולי אף פיתחו כבר, רעיונות הזהים או דומים לרעיונותינו, וכי אנו נהיה מוכנים לשקול רעיונות רק לפי תנאים אלו. בכל מקרה, כל הרעיונות שיישלחו לא יקימו חובת סודיות ואנו איננו מתחייבים, באופן ישיר או משתמע, לשקול אותם. אנו נחזיק, ללא הגבלה, בבעלות הבלעדית על כל הזכויות הידועות כיום או שיקומו בעתיד ברעיונות מכל סוג ומין שהוא, בכל רחבי העולם, ונהיה זכאים לשימוש בלתי מוגבל ברעיונות לכל מטרה כלשהי, מסחרית או אחרת, ללא שיפויו של מספק הרעיונות.

10.8. אנו (או מעניקי הרישיון שלנו) מעניקים לך רישיון לא-בלעדי, חוזר ובלתי ניתן להעברה להשתמש בתוכנה באמצעות האתר/האפליקציה לשם שימוש בשירות. השימוש בשירות ובתוכנה שלנו יאפשרו לך להשיג מידע השמור באתר/באפליקציה שלנו או מאתרים/אפליקציות של ספקים שהם צדדים שלישיים. כאשר תשתמש בשירות, הינך עשוי לגרום לתוכנה שלנו לשלוח בקשה לספקים שהם צדדים שלישיים למידע בנוגע למוצרים ו/או לשירותים. אתה מאשר ומסכים כי כאשר אתה נכנס ואוסף מידע מאתרים/אפליקציות של צדדים שלישיים תוך שימוש בתוכנה שלנו, אתה עושה כן מטעמך וכי לא מינית אותנו לפעול כסוכניך. אנו מאפשרים לך בלבד את השימוש בשירות ובתוכנה אשר באמצעותם הינך יכול להיכנס לאתרים/לאפליקציות של צדדים שלישיים מעין אלו.

11. סיום

11.1. אנו נהיה זכאים באופן מיידי או בכל עת (באופן כולל או חלקי): i) להשעות את השירות ו/או את האתר ו/או באפליקציה; ii) להשעות את השימוש שלך בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה; iii) להשעות את השימוש שיעשו אנשים אשר אנו מאמינים כי הם קשורים אליך (בכל דרך שהיא) בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה; ו/או iv) לסיים הסכם זה באופן מיידי, במידה ו:

11.1.1. תבצע כל הפרה של תנאים אלו;

11.1.2. אנו נחשוד, על בסיס סביר, כי ביצעת, אתה עשוי לבצע או כי תבצע הפרה של תנאים אלו; או

11.1.3. אנו נחשוד, על בסיס סביר, כי ייתכן וביצעת או תבצע תרמית כלשהי כנגדנו, כנגד מרכול כלשהו או כנגד כל אדם.

11.2. זכותנו לסיים את הסכם זה לא תפגע בכל זכות או סעד אחרים אשר עשויים להיות לנו בקשר עם כל הפרה או עם זכויות, התחייבויות או חבות כלשהן שצמחו טרם הסיום.

12. שיפוי

12.1. יהיה עליך לשפות אותנו כנגד כל אובדן, חבות או עלות שנגרמו לנו ונבעו מ:

12.1.1. טענות או הליכים משפטיים כלשהם הנובעים משימוש שלך בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או משימוש בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה באמצעות הסיסמה שלך, אשר יוגשו, או אשר יעלה איום בהגשתם, כנגדנו על ידי כל אדם; או

12.1.2. כל הפרה של הסכם זה על ידך.

13. רמת שירות והגבלת אחריות

13.1. בבואנו לבצע כל התחייבות לפי הסכם זה, חובתנו היחידה היא להפעיל יכולת וזהירות סבירים ואנו מתחייבים כי נפעיל יכולת וזהירות סבירים כאמור.

13.2. סעיף 13 זה יגבר על כל הסעיפים אחרים ויקבע את כל אחריותנו, ואת הסעדים היחידים והבלעדיים שיעמדו לרשותך ביחס ל:

13.2.1. ביצועו, אי ביצועו, ביצועו לכאורה או שיהוי בביצועו של הסכם זה או השירות או האתר או האפליקציה (או כל חלק ממנו או מהם); או

13.2.2. עניין אחר בקשר עם הסכם זה או עם ההתקשרות או הביצוע של הסכם זה.

13.3. שום דבר בהסכם זה לא יסייג או יגביל את אחריותנו בגין (א) עבירת מרמה; (ב) מוות או פגיעה אישית שנגרמה על ידי הפרת חובה מטעמנו. או (ג) כל אחריות אחרת אשר לא ניתן לסייגה או להגבילה לפי הדין החל (לרבות, ללא הגבלה, אחריות בהתאם לסעיף 3.21).

13.4. אנו לא ערבים ואנו מסירים מעצמנו כל אחריות בגין דיוק, שלמות, התאמה לתכלית או חוקיות של כל מידע (לרבות, ללא הגבלה, מידע בריאותי) שזכה לגישה תוך שימוש בשירות ו/או באתר ו/או באפליקציה ו/או בדרך אחרת; ואנו מסירים מעצמנו כל אחריות מכל סוג שהיא למשלוח או לקבלה או לאי-היכולת לשלוח או לקבל כל חומר מכל סוג שהוא.

13.5. אנו לא ערבים לכך שהשימוש בכל שימושיות של השירות ו/או האתר ו/או האפליקציה יעמוד בקנה אחד עם תנאי השימוש של כל מרכול ואנו מסירים מעצמנו כל אחריות בגין שימוש שתעשה בכל שימושיות של השירות ו/או האתר ו/או האפליקציה, אשר עשוי לגרום לך להפר את אותם תנאי שימוש.

13.6. למעט המפורט בסעיף 13.3 אך בכפוף לסעיף 13.7, אנו לא נקבל על עצמנו ואנו מסירים מעצמנו בזאת כל אחריות להפסד או לנזק שייגרם לרכוש המוחשי שלך (או של כל אדם) למעט כזה הנגרם על ידי הפרת חובה מטעמנו.

13.7. למעט המפורט בסעיף 13.3 אך בכפוף לסעיפים 13.6 ו-13.9, אחריותנו לאובדן או לנזק לרכוש המוחשי שלך (או של אדם אחר) שייגרם על ידנו, על ידי עובדינו, קבלני משנה או סוכנים שלנו, אשר יפעלו במסגרת העסקתם בעת ביצועו של הסכם זה, לא תעלה על 10 שקלים חדשים. השחתת מידע או אובדן מידע לא יהוו נזק פיזי לרכוש לצורך סעיף 13.7 זה.

13.8. למעט המפורט בסעיפים 13.3 ו-13.6, לא ניקח על עצמנו ואנו מסירים מעצמנו בזאת כל אחריות להפרת חובה, למעט כל אחריות מעין זו שתקום בכפוף לתנאי הסכם זה.

13.9. למעט המפורט בסעיף 13.3, לא תקום לנו כל אחריות בגין:

13.9.1. אובדן הכנסות;

13.9.2. אובדן רווחים צפויים או רווחים בפועל;

13.9.3. אובדן של חוזים;

13.9.4. אובדן השימוש בכסף;

13.9.5. אובדן חסכונות צפויים;

13.9.6. אובדן עסקים;

13.9.7. אובדן הזדמנויות;

13.9.8. אובדן שם טוב;

13.9.9. אובדן מוניטין;

13.9.10. אובדן, נזק או השחתה של מידע; או

13.9.11. כל אובדן עקיף או תוצאתי;

אחריות מעין זו כאמור לא תחול בין אם תהיה זו צפויה, ידועה, אם נחזתה או מסוג אחר. למען הסר ספק, סעיפים 13.9.1 עד 13.9.10 יחולו בין אם אובדנים אלו יהיו ישירים, עקיפים, תוצאתיים או מסוג אחר.

13.10. למעט המפורט בסעיף 13.3, חבותנו הכוללת כלפיך או לכל צד שלישי לא תעלה במצטבר, בשום נסיבות, על סכום השווה לגדול מבין הסכומים הבאים: (א) 10 שקלים חדשים; או (ב) 110% מכל סכום במצטבר ששולם על ידך עבורנו ב-12 החודשים שקדמו לצמיחתה של כל עילת תביעה.

13.11. להגבלת האחריות לפי סעיף 13.10 יהיה תוקף הן בקשר לכל אחריות שהותנה לגביה באופן מפורש במסגרת הסכם זה והן בקשר לכל חבות הצומחת בשל העדר תוקף או חוסר יכולת לאכוף כל תנאי מתנאי הסכם זה.

13.12. בסעיף 13 זה:

13.12.1. "אחריות" משמעה חבות בהפרה של חוזה, הפרה של חובה, מצג שווא, פיצוי השבה או כל עילת תביעה אחרת כלשהי המתייחסת או הנובעת, מכוח או בקשר עם, הסכם זה, לרבות, ללא הגבלה, אחריות שהותנה לגביה באופן מפורש במסגרת הסכם זה או שצומחת בשל העדר תוקף או חוסר יכולת אכיפה של כל תנאי מתנאי הסכם זה (ולצורך הגדרה זו, כל ההפניות ל'הסכם זה' ייחשבו כאילו הן כוללות כל חוזה מקביל [Collateral contract]); ו-

13.12.2. "הפרת חובה" משמעה הפרה של כל התחייבות הצומחת מן התנאים המפורשים או המשתמעים של חוזה לנקוט בזהירות סבירה או לפעול במיומנות סבירה בעת ביצוע החוזה.

14. אבטחת מידע

14.1. אנא ראה את מדיניות הפרטיות שלנו כאן אשר מהווה חלק מהסכם זה.

14.2. שותפים העסקיים שלנו עשויות לעקוב אחר השימוש באתר שלנו (בעבור חלק מתנועה זו הם עשויים לשלם לנו). מדיניות הפרטיות שלנו מסבירה סוגיה זו ביתר פירוט.

15. פרסומות

15.1. אנו עשויים להציב פרסומות במקומות שונים באתר/באפליקציה ובמקומות שונים במהלך השימוש בשירות. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של אנשים שאינם אנחנו), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על בסיס אובייקטיבי ואלו לא (כלומר – הפרסומות).

15.2. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון.

15.3. פרסומות שיוצגו באתר/באפליקציה עשויות לכלול פריטים ממומנים (ראה סעיפים 15.6, 15.7 ו-15.8).

15.4. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.

15.5. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשים "קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך (לגבי סוגיה זו, ראה במדיניות הפרטיות שלנוכאן). קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו כאן – אנא הקש למידע נוסף בקשר לסוגיה זו.

פריטים ממומנים

15.6. במהלך השימוש שתעשה בשירות ובאתר ובאפליקציה, אנו עשויים להציג מוצרים או שירותים אשר הינם ממומנים. אנו מכנים את אותם מוצרים או שירותים ממומנים בשם " פריטים ממומנים".

15.7. אנו עשויים להציב פריטים ממומנים במקומות שונים באתר/באפליקציה ובמקומות שונים במהלך השימוש בשירות. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת - אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם ממומנים, כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים הינם ממומנים ואילו לא.

15.8. אתה תהיה חופשי לבחור פריטים ממומנים או להימנע מבחירה בהם, לפי ראות עיניך.

אתרים/אפליקציות של צדדים שלישיים

15.9. ייתכן ותופנה לאתר/לאפליקציה דרך אתר/אפליקציה של צד שלישי אשר יפנה או ימליץ על מוצרים ושירותים מסוימים. אין אנו מקבלים כל אחריות להפניות או המלצות מטעם אתרים/אפליקציות או שירותים של צדדים שלישיים. בנוסף, אנו איננו מציגים כל מצג לפיו כל מוצר או שירות אשר נרשם בפועל לרכישה באמצעות שירותי המרכול משקף באופן מדויק את המוצרים או השירותים שאליהם מפנה או עליהם ממליץ כל אתר/אפליקציה של צד שלישי. עליך לבדוק את כל המוצרים והשירותים הרשומים טרם הרכישה.

16. כללי

16.1. פרשנות: בהסכם זה:

16.1.1. מילים המציינות אנשים כוללות אנשים טבעיים, שותפויות, שותפויות מוגבלת באחריות, גופים תאגידיים ועמותות בלתי מאוגדות של אנשים;

16.1.2. כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחות ההפנייה בלבד ואינן מהוות חלק של הסכם זה או משפיעות על פרשנותו; ו-

16.1.3. במקומות בהם מוזכרת המילה "לרבות", ייחשב הדבר כאילו משמעותה הינה "לרבות וללא הגבלה".

16.2. העדר יחסי שותפות/סוכנות: אף חלק מהסכם זה לא יפורש כאילו הוא מקים יחסי יוזמה משותפת, שותפות או סוכנות בינך ובינינו, ולאף אחד מן הצדדים לא תהא הזכות או הרשות להשית כל אחריות, חבות או עלות או להתקשר בחוזים כלשהם או בהסדרים אחרים בשמו או מטעמו של האחר.

16.3. העדר תניות חלופיות: למעט היכן שמפורט באופן מפורש בהסכם זה, כל ההתחייבויות, התנאים והתניות האחרות, המפורשים או המשתמעים, מכוח החוק, המשפט המקובל או מכוח אחר יסויגו בזאת, במלוא המידה המותרת לפי חוק.

16.4. המחאת זכויות: לא תהא רשאי להמחות או להאציל או לסחור בדרך אחרת עם או את זכויותיך או התחייבויותיך, כולן או כל אחת מהן, לפי הסכם זה. תהיה בידינו הזכות להמחות או להאציל בדרך אחרת את זכויותינו או התחייבויותינו, כולן או חלקן, לפי הסכם זה לכל אדם באשר הוא.

16.5. כוח עליון: לא נישא באחריות לכל הפרה של התחייבויותינו לפי הסכם זה במידה ויימנע מאיתנו או יתעכב בעדנו מלמלא את התחייבויותינו מכל סיבה שמחוץ לשליטתנו הסבירה, לרבות על ידי ברק, שריפה, הצפה, מזג אוויר קשה באופן קיצוני, שביתה, השבתה, סכסוך עבודה, מעשה אלוהים, מלחמה, מהומות, אי שקט אזרחי, נזק זדוני, כשל של מערכת טלקומוניקציה או מחשוב כלשהי, עמידה בתנאיו של חוק כלשהו, תאונה (או בשל כל נזק שייגרם כתוצאה מאירועים מעין אלו).

16.6. שלמות ההסכם: הסכם זה (ומדיניות הפרטיות שלנו כאן וכל מדיניות אחרת כלשהי אליה מפנה הסכם זה) מכיל את כל ההתניות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושא שבנדון והוא גובר ומסייג כל הסכם, הבנה או הסדר בין הצדדים שקדמו לו, בין אם בעל פה או בכתב. לא ייחשב אף מצג, התחייבות או הבטחה כאילו ניתנו או השתמעו מכל הנאמר או הנכתב במהלך המשא ומתן שבין הצדדים טרם הסכם זה, למעט כפי שהותנה בהסכם זה. אף צד להסכם לא יהיה זכאי לסעד כלשהו ביחס לכל הצהרה שאינה אמת אשר ניתנה על ידי הצד אחר ואשר בהסתמך עליה אותו צד התקשר בהסכם זה (אלא אם כן הצהרה מעין זו שאינה אמת ניתנה במרמה או נגעה לעניין יסודי באשר ליכולתו של צד להסכם לבצע הסכם זה) וסעדיו היחידים של צד זה יהיו אלו בגין הפרה של החוזה כפי שמותנה בהסכם זה. יחד עם זאת, השירות מסופק לך בהתאם לכללי, מדיניות ונוהלי ההפעלה שלנו כפי שיפורסמו מעת לעת באתר/באפליקציה.

16.7. היעדר ויתור: שום ויתור מטעמנו על כל ברירת מחדל שלך לפי הסכם זה לא ישמש או יתפרש כויתור מטעמנו על ברירות מחדל עתידי כלשהן, בין אם יהיו אלו בעלות מאפיינים דומים או שונים. מתן ארכה או כל הימנעות או פייסנות מצידנו לא ישחררו אותך מאחריות, יסירו ממך אחריות או ישפיעו בכל דרך על אחריותך, בכל דרך שהיא, לפי הסכם זה.

16.8. הפרדה: במידה ותנאי מתנאי הסכם זה ייקבע כבלתי חוקי, בלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה, אזי תנאי זה ייחשב כאילו הופרד מן ההסכם, והיכן שהדבר יתאפשר – לא תהיה לכך כל השפעה על התוקף והיכולת לאכוף את שאר ההתניות בהסכם זה.


16.9. הודעות: למעט אם הותנה אחרת בהסכם זה, הודעות שיימסרו לצד כלשהו יהיו בכתב ויימסרו במסירה אישית, בהודעות דוא"ל, בפקס או במסרון או באמצעות דואר משולם-מראש ללקוח בכתובת שסופקה ל-mySupermarket.co.il או ל-mySupermarket.co.il בכתובתה כפי שצוינה באתר/באפליקציה (הכל למעט במידה ותשלח לנו הודעה לצורך ניהול הליך משפטי שתומצא בהתאם להוראות הדין).

16.10. שמירת תוקף: ההתניות המפורטות בסעיפים 1,2,3,6,8,10,11,12,13 ו-16, יחד עם התניות אשר צוין לגביהן במפורש כי הן יישמרו על תוקפן גם לאחר סיומו או התפוגגות תוקפו של הסכם זה או התניות אשר מעצם טבעם או הקשרם ניתן להסיק כי נועדו לשמור על תוקפם לאחר סיום ההסכם כאמור, יישמרו על תוקפם לאחר סיומו של ההסכם.

16.11. הדין החל: על הסכם זה (ועל כל יחסים לא-חוזיים הקיימים בינך לבינינו) יחול הדין הישראלי ולאורו הם יפורשו, ושני הצדדים מכפיפים עצמם בזאת לסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט בישראל.

17. מי אנחנו – כדי שלא תשכח!

17.1. האתר, האפליקציה והשירות נמצאים בבעלות mySupermarket Israel (MSI) Ltd. ומופעלים על ידה. mySupermarket Israel (MSI) Ltd. הינה חברה הרשומה בישראל אשר משרדיה הרשומים נמצאים בכתובתיודפת 2 לוד 71291 במידה ויהיו לך שאלות כלשהן, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בכתובת support@mysupermarket.co.il .